MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.Pomôžte nepočujúcim deťom zapnúť zvuk! 

viac na stránke: www.nepocujucedieta.darujme.sk


Ambulancia funguje v bežnom režime - prechodne je znížený  iba počet elektronických-časeniek. Z epidemiologických dôvodov je obmedzený počet pacientov čakárni na 2 a s každým  maloletým pacientom 1 zákonný zástupca.

 

  Prosím príďte až na svoje poradie. 

 

  • Na vyšetrenie sa k nám dostanete každý deň s E-časenkou s poradovým číslom, ktorú si prosím vyberte cez internet a odoslaním SMS - www.ecasenka.sk.* Každý deň je k dispozícii, 19 termínov. Pacientov vybavujeme podľa poradového čísla. 
  • Ak nezvládate časenku objednať cez internet, môžete si prísť vytlačiť i papierovú časenku priamo do čakárne a následne vyčkať na svoje poradie.
  • Ďalšou možnosťou je rezervácia termín na presný čas  na stránke  www.NávštevaLekára.sk - iba 5 termínov  na deň. Každý pondelok sa otvárajú termíny  na ďalší týždeň.

____________________

*E-časenka bez privolania je zdarma (za odoslanie SMS neplatíte), E-časenka s privolaním do čakárne je spoplatnená. Vydávanie E-časenky sa spúšťa automaticky  v pondelok, stredu a piatok o 6:30, v utorok a vo štvrtok o 11:00E-časenka sa vydáva iba na prebiehajúci deň. Na každý deň je k dispozícii 19 časeniek.

______________________

Približné časy na e-časenku od 8:00-12:30 - 8:00/1/- 8:15/2/- 8:30/3/-8:45/4/- 9:00/5/- 9:15/6/- 9:30/7/- 9:45/8/- 10:00/9/- 10:15/10/- 10:30/11/- 10:45/12/- 11:00/13/- 11:15/14/- 11:30/15/- 11:45/16/- 12:00/17/- 12:15/18/

Približné časy na e-časenku od 12:30 -17:00 - 12:30/1/- 12:45/2/- 13:00/3/- 13:15/4/- 13:30/5/- 13:45/6/- 14:00/7/- 14:15/8/- 14:30/9/- 14:45/10/- 15:00/11/- 15:15/12/- 15:30/13/- 15:45/14/- 16:00/15/-16:15/16/-16:30/17/-16:45/18/

 


Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

     

********

 

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady, preto je zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa  spúšťa 1 hodinu pred začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

     

Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 

 

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Bez týchto náležitostí môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

  

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonické rezervácia objednávanie neposkytujeme.  Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné termíny na presný čas ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o 8:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.i


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s e-časenkou

(na počkanie)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rezervovaných termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 

vo ŠTVRTOK   23.12. 2021 mimoriadne ordinujeme od 7:30-11:45 iba na časenky - ( č. 1 o 7:30, č. 2 o 7:45, č.3 o 8:00, č.4 o 8:15 atď..)

 

medzi SVIATKAMI ordinujeme v utorok a štvrtok /28.12. a 30.12.2021/  od 7:30 do 11:45 na e-časenky.  

 

Dovolenka

plánované dovolenky:

- zastupovanie počas dovolenky je určené výlučne pre neodkladné akútne stavy (horúčka, bolesť,  krvácanie).

 

- odporúčam zdravotný stav primárne riešiť priamo s Vašim pediatrom

- ak si vyšetrenie v zastupujúcej ambulancii dohodnete, tak ho prosím aj dodržte!

 

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením od slovenského pediatra
Samoplatci (prosím pozrite cenník)