MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.

Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 ********

     OZNAM

Od 13.4.2017, na základe podnetov a sťažností rodičov a opakovaných nedorozumení v čakárni, zavádzame eČasenku. 1 hodinu pred. začiatkom ordinačných hodín sa automaticky spúšťa systém  s časenkami. 

Po vydaní všetkých časeniek sa systém automaticky zastaví. Prosím dodržuje poradie. Ak pacient s príslušným poradovým číslom nebude v čakárni, tak sa vydá náhradný lístok, pre ďalších čakajúcich. Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 

Dúfam, že nám tento systém pomôže lepšie zorganizovať Váš a náš čas. Počet vydaných lístkov a aktuálnu situáciu si môžete pozrieť vo virtuálnej čakárni - www.ecasenka.sk

Lístok sa dá rezervovať aj cez internet, ale virtuálny kiosk sa spustí až po vstupe 1. pacienta do ambulancie - cca o 8:00 alebo 12:30

 

*****

OZNAM

Na ORL vyšetrenie k nám POTREBUJETE  originálny výmenný lístok (VL) od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané VL neakceptujeme. Bez VL bude pacient prijatý ako samoplatca a vyšetrenie spoplatnené podľa cenníka. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nový VL. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť a oznamom o dovolenkách.

 

***

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

 

Pacienti sú na našej ORL ambulancii vybavovaní priebežne podľa príchodu do čakárne resp. podľa časeniek, ktoré si pacient vytlačí po príchode do čakárne alebo si môže časenku vybrať pomocou SMS. Nie je potrebné si termín vopred rezervovať.  ORL zdravotná starostlivosť je tradične na Slovensku považovaná za akútnu v úzkej súčinnosti s pediatrickou starostlivosťou.  Na vyšetrenie, podľa zákona, potrebujete odporúčanie od pediatra "výmenný lístok" alebo odporučenie od iného špecialistu prípadne správu z Ústavne pohotovostnej služby (ÚPS). Bez odporúčania je vyšetrenie možné na priamu úhradu podľa cenníka.

 

Vyšetrenia mimo ordinačných hodinách sa nevykonávajú. 

 

V prípade záujmu si termín rezervujete  výhradne cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonická rezervácia (objednávanie) termínu  nie je možná. Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné rezervované termíny, ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk, nemáme. 

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                           Vyšetrenia 

(bez rezervácie termínu -  na čakanie)

Pondelok          8:00 - 12:30

Utorok             12:30 - 17:00

Streda               8:00 - 12:30

Štvrtok            12:30 - 17:00

 Piatok              8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

Utorok   12:00 - 12:30 a 17:00 -18:00

Streda     7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

Štvrtok  12:00 - 12:30 a 17:00 -18:00

Piatok    7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rez. termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

Vo štvrtok 26.10.2017 z dôvodu školenie BOZP ordinujeme mimoriadne od 7:30 -12:30.

Dovolenka

plánované dovolenky: 


POČAS DOVOLENKY JE ZASTUPOVANIE URČENÉ VÝLUČNE PRE NEODKLADNÉ A AKÚTNE STAVY! ZASTUPOVANIE JE PRE PACIENTOV Z VRAKUNE A RUŽINOVA!

Prosím, aby ste zdravotné ťažkosti primárne riešili s Vašim detským lekárom!


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením
Samoplatci (prosím pozrite cenník)