MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.Nový spôsob objednávania - www.ecakaren.sk

Aplikácia eČakáreň. do vášho mobilu

Majte dostupné informácie o vašej ambulancii, zaraďte sa do radu, bez toho aby ste prišli do čakárne alebo pošlite požiadavku o predpis receptu.....

eČakáreň Google Play
eČakáreň App Store

      Na vyšetrenie sa prosím objednávajte pomocou mobilnej aplikácie eČakáreň, ktorú si môžete stiahnuť do mobilného telefónu  zo stránky www.ecakaren.sk alebo na vyššie uvedených odkazoch. 

 

          eČakáreň  sa zapína 1 hodinu pred ordinačnými hodinami  v pondelok, stredu a  piatok o  6:35, v utorok a štvrtok o 11:05.  Ak inštaláciu aplikácie nezvládnete alebo nemáte mobilný telefón môžete  využiť  kiosk priamo v čakárni: Tento sa aktivuje v podobných  časoch a rovnako sa môžete  prihlásiť do poradia v eČakárni.  V kiosku a taktiež v  aplikácii sa Vám zobrazí odhadovaný čas vyšetrenia. Systém je flexibilný a časy sa môžu priebežne zmeniť podľa  vybavovania pacientov.  Termíny na  prebiehajúci deň nie sú spoplatnené a na jeden deň je k dispozícii cca 18 -20 termínov.

 

Aplikácia eČakáreň objednáva pacientov  na práve prebiehajúci deň.

 

       Ak sa termíny na daný deň  obsadia, tak  sa vydávanie termínov automaticky  zastaví. (Prosím nevolajte nám, že systém nefunguje. Ďakujeme!)

 

      Termíny rezervované na  1-7 dní vopred stránka spoplatňuje a ceny sú uvedené pri objednávaní na stránke www.eČakáreň.sk. Každý deň   sa otvoria  3 termíny na presný čas.  

 

 ******

Z epidemiologických dôvodov je obmedzený počet pacientov čakárni na 2 a s každým  maloletým pacientom 1 zákonný zástupca.

 

Prosíme, príďte až na svoje poradie. 

 

  • Ďalšou možnosťou je rezervácia termín na presný čas  na stránke  www.NávštevaLekára.sk - 
  • 5 termínov  na deň.  Každý pondelok o cca 8:00 sa otvárajú termíny  na ďalší týždeň.
  • Pondelok, streda a piatok termíny 7:30, 7:45, 12:30, 12:50 a 13:10
  • Utorok a štvrtok termíny 12:00, 12:15, 17:00, 17:20 a 17:40.

 

 


Pomôžte nepočujúcim deťom zapnúť zvuk! 

viac na stránke: www.nepocujucedieta.darujme.sk


Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!

 

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Bez týchto náležitostí môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Venujte pozornosť oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

  

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonicky neobjednávame.  Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné termíny na presný čas ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o 8:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.i


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s eČakáreň

(na počkanie aplikácia www.eCakaren.sk)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 3 rezervované termíny na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 v PIATOK  5.8. 2022 ordinujeme    od 7:30  do 11:45.

Dovolenka

 plánované dovolenky: sú zverejnené na stránkach bratislavského VÚC.  (www.e-vuc.sk) 

 

Dovolenka od 8.-12. Augusta 2022

 

Zastupovanie je určené iba pre urgentné neodkladné stavy po vyšetrení pediatrom s výmenným lístkom.

Zastupuje ambulancia RHINO - Dr Soják , Dr. Broschová, PK Šustekova - Petržalka

 

- odporúčam zdravotný stav primárne riešiť priamo s Vašim pediatrom

- na vyšetrenie Vás odosie Váš pediater

- ak si vyšetrenie v zastupujúcej ambulancii dohodnete, tak ho prosím aj dodržte!

- výber lekára je  v SR slobodná.

 

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením od slovenského pediatra
Samoplatci (prosím pozrite cenník)