MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.Nový spôsob objednávania - www.ecakaren.sk

Aplikácia eČakáreň. do vášho mobilu

Majte dostupné informácie o vašej ambulancii, zaraďte sa do radu, bez toho aby ste prišli do čakárne alebo pošlite požiadavku o predpis receptu.....

eČakáreň Google Play
eČakáreň App Store

      Na vyšetrenie sa prosím objednávajte pomocou aplikácie eČakáreň, ktorú si môžete stiahnuť do mobilu zo stránky www.ecakaren.sk alebo na vyššie uvedených odkazoch. 

 

      Služba sa zapína 1 hodinu pred ordinačnými hodinami  v pondelok, stredu a  piatok od  6:30 a v utorok a štvrtok od  11:00. Zároveň  sa v rovnakom čase v čakárni aktivuje kiosk, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť do poradia v čakárni,  ak inštaláciu aplikácie nezvládnete. V kiosku a taktiež v  aplikácii sa Vám zobrazí odhadovaný čas vyšetrenia. Systém je flexibilný a časy sa môžu priebežne zmeniť podľa  vybavovania pacientov.  Termíny na  prebiehajúci deň nie sú spoplatnené a na jeden deň je k dispozícii cca 18 -20 termínov.

 

       Ak sa termíny na daný deň  obsadia, tak  sa vydávanie termínov automaticky  zastaví. (Prosím nevolajte nám, že systém nefunguje, keď sa termíny obsadia....)

 

      Termíny rezervované na  1-5 dní vopred stránka spoplatňuje a ceny sú uvedené pri objednávaní na stránke eČakáreň.sk. Každý deň sú  k dispozícii 3 termíny na presný čas 

 

 ******

Z epidemiologických dôvodov je obmedzený počet pacientov čakárni na 2 a s každým  maloletým pacientom 1 zákonný zástupca.

 

Prosíme, príďte až na svoje poradie. 

 

  • Ďalšou možnosťou je rezervácia termín na presný čas  na stránke  www.NávštevaLekára.sk - iba 5 termínov  na deň. Každý pondelok sa otvárajú termíny  na ďalší týždeň.
  • Pondelok, streda a piatok termíny 7:30, 7:45, 12:30, 12:50 a 13:10
  • Utorok a štvrtok termíny 12:00, 12:15, 17:00, 17:20 a 17:40.

 

 


Pomôžte nepočujúcim deťom zapnúť zvuk! 

viac na stránke: www.nepocujucedieta.darujme.sk


Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

     

********

 

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady, preto je zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa  spúšťa 1 hodinu pred začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

     

Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 

 

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Bez týchto náležitostí môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Venujte pozornosť oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

  

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonicky neobjednávame.  Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné termíny na presný čas ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o 8:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.i


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s eČakáreň

(na počkanie aplikácia www.eCakaren.sk)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 3 rezervované termíny na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 

vo  ŠTVRTOK 12.5.2022  mimoriadne ordinujeme od 7:30 -12:30  termíny eČakárne - na objednanie použite aplikáciu

Dovolenka

 

plánované dovolenky:

 

 

13.5. 2022 - zastupuje Dr. Soják, Dr. Broschová - ORL ambulancia Šustekova - BA Petržalka

 

- zastupovanie počas dovolenky je určené výlučne pre neodkladné akútne stavy (horúčka, bolesť,  krvácanie).

 

- odporúčam zdravotný stav primárne riešiť priamo s Vašim pediatrom

- ak si vyšetrenie v zastupujúcej ambulancii dohodnete, tak ho prosím aj dodržte!

 

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením od slovenského pediatra
Samoplatci (prosím pozrite cenník)