MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.

POZOR ZMENA:

 

 Vo štvrtok 9.4.2020 ordinujem mimoriadne od 7:30-12:30.

 

Od 13.3.2020 si E-časenku prosím  rezervujte  cez internet na E-casenka.sk, aby ste mohli prísť priamo na svoje poradie. Jednoduchá SMS E-časenka je zdarma, SMS s privolaním je spoplatnená. Papierové časenky t.č. nevydávame.

 

Vydávanie E-časenky sa spúšťa v pondelok, stredu a piatok o 6:30, v utorok a vo štvrtok o 11:00.

 

Počet termínov na presný čas (www.navstevalekara.sk) i E-časenka  je zredukovaný.

 

Pred vstupom do ambulancie zatelefonujte, pretože vchod do čakárne ze zamknutý.  V čakárni môže byť max 1 pacient. Inak ambulancia funguje v normálnom režime...

 

Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

     

********

 

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady, preto je zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa v čakárni spúšťa 1 hodinu pre začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

     

Poradie si máte možnosť rezervovať aj cez internet prostredníctvom virtuálneho kiosku na stránke www.ecasenka.sk. Virtuálny kiosk sa spúšťa až po vstupe prvého pacienta do ambulancie (približne o 8:00 alebo o 12:30). V prípade, že sa časenky minú v čakárni, cez internet sa ďalšie nevydajú.

     Ak pacient s príslušným poradovým číslom nie je v čakárni, môže mu poradie a časenka prepadnúť. Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 


 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Bez týchto náležitostí môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť a oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

 

 

 Pacienti sú na našej ORL ambulancii vybavovaní priebežne podľa časeniek. Nie je potrebné si termín vopred rezervovať.

 

Vyšetrenia mimo ordinačných hodinách sa nevykonávajú. 

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonické rezervácia objednávanie neposkytujeme.  Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné termíny na presný čas ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o 8:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s e-časenkou

(na počkanie)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rezervovaných termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

Vo štvrtok 9.4.2020 ordinujem mimoriadne od 7:30-12:30.

Dovolenka

plánované dovolenky:

 

- zastupovanie je určené výlučne pre neodkladné akútne stavy.

- vyšetrenie a lieky si hradíte priamo v plnom rozsahu.

- doporučujem zdravotný stav riešiť priamo s Vašim pediatrom.

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením
Samoplatci (prosím pozrite cenník)