MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.

Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

     

*******

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. Vzhľadom na to že ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady je  zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa v čakárni spúšťa 1 hodinu pre začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

 

Cez internet -  na stránke www.ecasenka.sk -  sa možnosť rezervácie poradia cez virtuálny kiosk spustí až po vstupe prvého pacienta do ambulancia cca o 8:00 alebo o 12:30.

 

Po vydaní všetkých časeniek sa systém automaticky zastaví.  Ak pacient s príslušným poradovým číslom nebude v čakárni, môže mu poradie a časenka prepadnúť. Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 

Počet vydaných lístkov a aktuálnu situáciu si môžete pozrieť vo virtuálnej čakárni - www.ecasenka.sk

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie k nám POTREBUJETE  originálny výmenný lístok (VL) od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané VL neakceptujeme. Bez VL bude pacient prijatý ako samoplatca a vyšetrenie spoplatnené podľa cenníka. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nový VL. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť a oznamom o dovolenkách.

 

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

 

Pacienti sú na našej ORL ambulancii vybavovaní priebežne podľa príchodu do čakárne resp. podľa časeniek, ktoré si pacient vytlačí po príchode do čakárne alebo si môže časenku vybrať pomocou SMS. Nie je potrebné si termín vopred rezervovať.  ORL zdravotná starostlivosť je tradične na Slovensku považovaná za akútnu v úzkej súčinnosti s pediatrickou starostlivosťou.  Na vyšetrenie, podľa zákona, potrebujete odporúčanie od pediatra "výmenný lístok" alebo odporučenie od iného špecialistu prípadne správu z Ústavne pohotovostnej služby (ÚPS). Bez odporúčania je vyšetrenie možné na priamu úhradu podľa cenníka.

 

Vyšetrenia mimo ordinačných hodinách sa nevykonávajú. 

 

V prípade záujmu si termín rezervujete  výhradne cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonická rezervácia (objednávanie) termínu  nie je možná. Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné rezervované termíny, ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk, nemáme. 

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                           Vyšetrenia s časenkou

(bez rezervácie termínu -  na čakanie)

pozor na zmenu od 15.1. - 16.2.2018

Pondelok          8:00 - 12:30

Utorok             12:30 - 17:00

Streda               8:00 - 12:30

Štvrtok            12:30 - 17:00

 Piatok              8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

Utorok   12:00 - 12:30 a 17:00 -18:00

Streda     7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

Štvrtok  12:00 - 12:30 a 17:00 -18:00

Piatok    7:30 - 8:00 a 12:30 - 13:30

 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rez. termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

od 15.1. do 13.2.2018 - budú ordinačné hodiny z dôvodu stáže na ORL klinike zmenené mimoriadne na 13:00-18:00  každý deň, od 17:00-18:00 budú ponechané rezervované termíny. 

Dovolenka

plánované dovolenky:

19.-20. apríla 2018 - služobná cesta

16.-19. mája 2018 - Laryngologický kongres

POČAS DOVOLENKY JE ZASTUPOVANIE URČENÉ VÝLUČNE PRE NEODKLADNÉ A AKÚTNE STAVY! ZASTUPOVANIE JE PRE PACIENTOV Z VRAKUNE A RUŽINOVA!

Prosím, aby ste zdravotné ťažkosti prednostne riešili s Vašim detským lekárom!


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením
Samoplatci (prosím pozrite cenník)