MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.

Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

     

********

 

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. Vzhľadom na to že ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady je  zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa v čakárni spúšťa 1 hodinu pre začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

 

Možnosť rezervácie poradia cez internet resp. virtuálny kios  je  na stránke www.ecasenka.sk. Internetové časenky  je možné rezervovať až po vstupe prvého pacienta do ambulancie teda cca o 8:00 alebo o 12:30. (Ak sa časenky vyčerpajú v čakárni na online rezerváciu žiaľ už ďalšie nezostanú.)

 

Po vydaní všetkých časeniek sa systém automaticky zastaví.  Ak pacient s príslušným poradovým číslom nebude v čakárni, môže mu poradie a časenka prepadnúť. Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 

Počet vydaných lístkov a aktuálnu situáciu si môžete pozrieť vo virtuálnej čakárni - www.ecasenka.sk

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie k nám POTREBUJETE  originálny výmenný lístok (VL) od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané VL neakceptujeme. Bez VL pacient môže byť prijatý ako samoplatca a vyšetrenie spoplatnené podľa cenníka. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nový VL. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť a oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

 

 

 

Pacienti sú na našej ORL ambulancii vybavovaní priebežne podľa príchodu do čakárne resp. podľa časeniek, ktoré si pacient vytlačí po príchode do čakárne alebo si môže časenku vybrať pomocou SMS. Nie je potrebné si termín vopred rezervovať.  ORL zdravotná starostlivosť je tradične na Slovensku považovaná za akútnu v úzkej súčinnosti s pediatrickou starostlivosťou.  Na vyšetrenie, podľa zákona, potrebujete odporúčanie od pediatra "výmenný lístok" alebo odporučenie od iného špecialistu prípadne správu z Ústavne pohotovostnej služby (ÚPS). 

 

Vyšetrenia mimo ordinačných hodinách sa nevykonávajú. 

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete tiež rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonická rezervácia (objednávanie) termínu  nie je možná. Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné rezervované termíny, ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk, nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok cca o 8:00-9:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s e-časenkou

(na počkanie)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rezervovaných termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 31.12.2019 UTOROK - ordinujeme mimoriadne od 7;30-12:00

 

Dovolenka

plánované dovolenky:

 13.12.2019 - PIATOK - dovolenka - zstupuje ORL ambulancia SULIS - Poliklinika Karlova Ves - Líščie údolie 57,  Bratislava. (MUDr. E. Hlavačková, MUDr. I. Šramková)

- zastupovanie je určené výlučne pre neodkladné akútne stavy.

- vyšetrenie a lieky si hradíte priamo v plnom rozsahu.

- doporučujem zdravotný stav riešiť priamo s Vašim pediatrom.

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením
Samoplatci (prosím pozrite cenník)