MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.


 V stredu  21.10.2020 mimoriadne ordinujeme iba do 11:30

Ambulancia funguje v bežnom režime - prechodne znížený je iba počet E-časeniek.

 

Od 13.10.2020 do odvolania je vstup do detskej časti polikliniky cez bočný vchod. Na dverách je zvonček pre ORL ambulanciu.

     

Počet pacientov na čakáreň sú 2. Prosím príďte až na svoje poradie. Systém Vás privolá SMS.

 

Dostanete sa k nám s E-časenkou, ktorú si prosím rezervujte cez internet - www.ecasenka.sk.

Ak nezvládnete objednať si časenku cez internet, môžete si prísť vytlačiť i papierovú časenku priamo do čakárne a následne vyčkať na svoje poradie. Ďalšou možnosťou je rezervovať si termín na stránke www.NávštevaLekára.sk

 

E-časenka bez privolania je zdarma (za odoslanie SMS neplatíte), E-časenka s privolaním je spoplatnená.

 

Vydávanie E-časenky sa spúšťa automaticky  v pondelok, stredu a piatok o 6:30, v utorok a vo štvrtok o 11:00E-časenka sa vydáva iba na prebiehajúci deň. Na každý deň je k dispozícii 20 časeniek.

 


Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je privátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie!)

     

********

 

    Na organizáciu ambulantnej starostlivosti používame E-ČASENKU - automatický systém, ktorý z kiosku vydáva poradové číslo pre pacientov v čakárni. ORL ambulancia vybavuje väčšinou akútne prípady, preto je zdravotná starostlivosť poskytovaná na čakanie. Systém sa v čakárni spúšťa 1 hodinu pre začiatkom ordinačných hodín t.j. o 6:30 alebo o 11:00.

     

Poradie si máte možnosť rezervovať aj cez internet prostredníctvom virtuálneho kiosku na stránke www.ecasenka.sk. Virtuálny kiosk sa spúšťa až po vstupe prvého pacienta do ambulancie (približne o 8:00 alebo o 12:30). V prípade, že sa časenky minú v čakárni, cez internet sa ďalšie nevydajú.

     Ak pacient s príslušným poradovým číslom nie je v čakárni, môže mu poradie a časenka prepadnúť. Prosím rešpektujte, že jeden lístok je pre jedného pacienta. 


 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  príslušný lekársky nález.

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Bez týchto náležitostí môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov. Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Prosím venujte pozornosť oznamom o dovolenkách.

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

 

 

 Pacienti sú na našej ORL ambulancii vybavovaní priebežne podľa časeniek. Nie je potrebné si termín vopred rezervovať.

 

Vyšetrenia mimo ordinačných hodinách sa nevykonávajú. 

 

V prípade záujmu si termín na presný čas môžete rezervovať  cez stránku www.navstevalekara.sk. Telefonické rezervácia objednávanie neposkytujeme.  Telefonujte, prosím, iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Termíny sa môžu priebežne uvoľniť, ak sa niekto odhlási. Iné termíny na presný čas ako sú uvedené na stránke www.navstevalekara.sk nemáme. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o 8:00.

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia s e-časenkou

(na počkanie)

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30


 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 5 rezervovaných termínov na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 V stredu  21.10.2020 mimoriadne ordinujeme iba do 11:30

 

 

Dovolenka

plánované dovolenky:

 

1. - 2. OKTÓBER 2020 - zastupuje ORL ambulancia SULIS

Vyšetrenie a liečbu si hradíte priamo. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky.

Poliklinika Karlova Ves

Adresa: Líščie údolie 98, 841 04 Karlova Ves

 

 

- zastupovanie je určené výlučne pre neodkladné akútne stavy.

- doporučujem zdravotný stav primárne riešiť priamo s Vašim pediatrom.

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením
Samoplatci (prosím pozrite cenník)