MUDr. Richard Kulich, otorinolaryngológ

AURICULA s.r.o.Objednávanie aj cez systém  - www.ecakaren.sk. Telefonicky  neobjednávame, lebo na to nemáme  personálnu kapacitu.

Aplikácia eČakáreň. do vášho mobilu

Majte dostupné informácie o  ambulancii, zaraďte sa do radu, bez toho aby ste prišli do čakárne alebo pošlite požiadavku o predpis receptu.....

eČakáreň Google Play
eČakáreň App Store

      Na vyšetrenie sa prosím objednávajte pomocou mobilnej aplikácie eČakáreň, ktorú si môžete stiahnuť do mobilného telefónu  zo stránky www.ecakaren.sk alebo na vyššie uvedených odkazoch

 

              Objednávanie poradia cez aplikáciu eČakáreň  sa zapína 1 hodinu pred ordinačnými hodinami, ktorá vydáva poradie na práve prebiehajúci deň

  • v pondelok, stredu a  piatok o  6:35, 
  • v utorok a štvrtok o 11:05.  

 

Poradie  si môžete rezervovať tiež  cez kiosk, ktorý sa nachádza priamo v čakárni. (ak nemáte mobilný telefón alebo neviete nainštalovať aplikáciu do svojho mobilu).  Kiosk v čakárni sa aktivuje 5-30 minút pred spustením mobilnej aplikácie.  ( v pondelok, stredu a piatok o 6:30 a vo štvrtok a utorok  po cca 10:30)

Systém Vám zobrazí odhadovaný čas vyšetrenia. Čas sa môže priebežne zmeniť podľa  vybavovania pacientov.  

 

Termíny vydané na práve  prebiehajúci deň nie sú spoplatnené. Na jeden deň je k dispozícii 18 -20 termínov v kiosku alebo v aplikácii. Naskôr sa otvárajú termíny v kiosku a neskôr v aplikácii. 

 

Aplikácia eČakáreň objednáva pacientov  na práve prebiehajúci deň. Ak sa termíny na daný deň  obsadia, tak  sa vydávanie termínov automaticky  zastaví. (Prosím nevolajte nám, že systém nefunguje. Požiadavok na termín je žiaľ nad fyzické možnosti a kapacitu ambulancie Ďakujeme!)

 

      Termíny na  7 dní vopred stránka spoplatňuje a ceny sú uvedené pri objednávaní na stránke www.eČakáreň.sk. Každý deň   sa otvoria  3 termíny na presný čas.  

 

 ****

 Ďalšou možnosťou je rezervácia termín na presný čas  je na stránke  www.NávštevaLekára.sk  

  • 5 termínov  na deň.  Každý pondelok o cca 8:00 sa otvárajú termíny  na ďalší týždeň.
  • Pondelok, streda a piatok termíny 7:30, 7:45, 12:30, 12:50 a 13:10
  • Utorok a štvrtok termíny 12:00, 12:15, 17:00, 17:20 a 17:40.

Telefonicky na vyšetrenia neobjednávame. Prosíme rešpektujte, že na telefonické objednávanie nemáme kapacitu.

 Telefonujte iba ak chcete vopred zadaný termín zmeniť. Nové termíny sa otvárajú vždy v pondelok o cca 8:00.

 

 


Pomôžte nepočujúcim deťom zapnúť zvuk! 

viac na stránke: www.nepocujucedieta.darujme.sk


Oficiálna stránka ORL ambulancie pred deti a dorast - Auricula

 

AURICULA s.r.o. - ORL ambulancia pre deti a dorast je pokračovaním praxe MUDr. Vladimíra Stanka, ktorý sa venoval pediatrickej otorinolaryngológii 34 rokov. Poskytujeme konziliárnu a sekundárnu zdravotnú staroslivosť na doporučenia pediatrov a iných špecialistov. Ambulancia je neštátna a má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V prípade vyšetrenia na vlastnú žiadosť aj na priamu platbu.

 

STRÁNKA JE ZOSTAVENÁ PRAGMATICKY NA ZÁKLADE OTÁZOK 

A TELEFONÁTOV RODIČOV A PACIENTOV. 

 

NAŠA AMBULANCIA NIE JE PRE DOSPELÝCH (s výnimkou, že máte stále zdravotnú kartu u pediatra - detského lekára a tento  Vás odosiela na vyšetrenie! V našej ambulancii  do 25. roku života. 

 

 

*****

 

Na ORL vyšetrenie  potrebujete   originálny výmenný alebo eVýmanný lístok od detského lekára alebo iných špecialistov s  dátumom a kódom lekára, ktorý zostáva v archíve. Na kontrolné vyšetrenie z pohotovosti potrebujete  originálny príslušný lekársky nález.

 

Dodatočne dodané výmenné lístky neakceptujeme. Neakceptujeme ani skeny výmennych lístkov z dôvodu podvodov a “ambulantnej turistiky”. 


Bez odporúčania  môže byť  pacient prijatý ako samoplatca. 


Doporučené kontrolné vyšetrenie je možné  do 6 mesiacov . Ak toto obdobie premeškáte potrebujete nové odporúčanie. Na ORL ambulanciách sa nezakladá karta pacienta.

(https://www.vszp.sk/novinky/co-ste-mali-vediet-vymennych-listkoch.html)

*****

     Venujte prosím pozornosť aj oznamom o dovolenkách nižšie. 

*****

 

 Vykonávame skríningové vyšetrenie sluchu najmenších detí - kojencov metódami DPOAE - otoakustické emisie - vyšetrenie odpovedí vláskovych buniek vnútorného ucha a ABR - CE CHIRP - vyšetrenie sluchu na základe odpovedí mozgového kmeňa. 

  

 

Prosím, netelefonujte z dôvodu objednávania resp. rezervácie termínu. Nevyrušujte nás tiež nezmyselnými telefonátmi a otázkami typu: "Robíte?", "Kedy je v čakárni najmenej pacientov?", "Koľko pacientov dnes ešte príde?", "Vyšetrujete dospelých?" a podobne. Ďakujeme.


Ordinačné hodiny

                  Vyšetrenia na poradie cez aplikáciu eČakáreň

  • Pondelok          8:00 - 12:30
  • Utorok             12:30 - 17:00
  • Streda               8:00 - 12:30
  • Štvrtok            12:30 - 17:00
  •  Piatok               8:00 - 12:30

 

                   Rezervované termíny*

               (www.navstevalekara.sk)

Pon.         7:30 - 8:00     a    12:30 - 13:30

Utorok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Streda      7:30 - 8:00      a   12:30 - 13:30

Štvrtok    12:00 - 12:30   a    17:00 -18:00

Piatok        7:30 - 8:00    a    12:30 - 13:30

 

 *(2 rezervované termíny na začiatku ordinačných hodín a 4 rezervované termíny na konci ordinačných hodín)


Upozornenia

 

 

 

 

Dovolenka

5.8. - 9.8.2024  - neordinujeme

2.9. - 9.9.2024 - neordinujeme

 

 

plánované dovolenky: sú zverejnené aj na stránkach bratislavského VÚC.  (www.e-vuc.sk) 

 

Zastupovanie je určené iba pre urgentné neodkladné stavy po vyšetrení pediatrom s výmenným lístkom.

- odporúčam zdravotný stav primárne riešiť priamo s Vašim pediatrom

 

- voľba lekára je slobodná na  vyšetrenie si môžete vybrať  lekára v rámci možností ambulancií  a bydliska

 

      


Zmluvné poisťovne

Dôvera - 24

Union - 27 a 77

Všeobecná zdravotná poisťovňa - 25
Poistenci s EU poistením s odporučením od slovenského pediatra
Samoplatci (prosím pozrite cenník)