Na vyšetrenie k špecialistovi je, podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, potrebné písomné odporúčanie od detského lekára alebo iného lekára - špecialistu (výmenný lístok) alebo správu z Ústavnej pohotovostnej služby. Vyšetrenie bez odporúčania nebude vykazované do Vašej poisťovne a uhradíte si ho priamo v ambulancii podľa cenníka.

Náušnice už nenastreľujeme.

Na kontrolné vyšetrenie výmenný lístok  nie je potrebný (prineste si prosím, predchádzajúcu lekársku správu alebo správu z pohotovosti alebo iného ORL pracoviska). 

Opakovane riešime otázku, či je odporúčanie od pediatra potrebné. Áno, je potrebné! Výmenné lístky boli zavedené, aby Vaši detský lekári mali prehľad o zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná Vášmu dieťaťu. Tiež, aby sa zabránilo duplicitným vyšetreniam, ktoré boli hlavne v Bratislave veľmi populárne a významne zaťažovali lekárov a poisťovne. 

Predpis na liek, výter alebo krátku konzultáciu sa snažíme vybaviť prednostne po predchádzajúcej dohode. 

Vyšetrenia po ordinačných hodinách sa nevykonávajú.

Dospelých pacientov prosím, aby využili služby ORL ambulancií pre dospelých na 4. poschodí Ružinovskej polikliniky - MUDr. Žovicová 
a MUDr. Dzurková.