MUDr. Richard Kulich,  lekár špecialista  - I- a II. atestácia v odbore otorinolaryngológia

- absolvent LF UPJŠ Košice

Doterajšia prax:

  • ORL odd. NsP Galanta
  • ORL klinika  ÚVN Ružomberok
  • Centrum Kramáre Bratislava
  • ORL ambulancia a jednodňová chir. - Nemocničná a.s. Malacky
  • ORL ambulancia Auricula Bratislava


Alena Mečárová, asistentka

- absolventka Strednej zdravotníckej školy, Nedbalova ul. Bratislava

 

Doterajšia prax:

  •  LF UK - klinika telovýchovného lekárstva
  • Alergocentrum - Detské sanatórium pre respiračné ochorenia