Klasické ušno-nosové-krčné vyšertrenie.

Otomikroskopia - ušné vyšetrenie stereoskopickým mikroskopom Zeiss.

Otoskopia - ušné vyšetrenie otoskopom Welch Allyn Macroview.

Endoskopia nosa, nosohltana a hrtana - endoskopy s rôznou uhlovou optikou zn. Storz

Fibroskopia - vyšetrenie vykonávam fibroskopom zn. Storz s priemerom 2.4mm

Tympanometria - vyšetrenie poddajnosti ušného bubienka a jeho reflexov - tympanometer Interacustic MT10

Audiometria - skríningová detská tónová a obrázková audiometria - Mayco Pilot

Rýchle automatické vyšetrenie CRP a hemoglobínu z kvapky krvi tiež okamžitý  streptokokový test - prístrojom na ambulantnú diagnostiku ORION

Vyšetrenie DPOAE - otoakustické emisie - patrí medzi objektívne vyšetrenie sluchu. Táto metóda je neinvazívna, rýchla a jednoduchá, používa sa k skríningu sluchu novorodencov, zvyčajne od 3. až 4. dňa života, kedy zo stredného ucha vymizne plodová voda. Tiež sa používa na vyšetrenie vnútorného ucha po podaní antibiotika - gentamycínu. Ak sú otoakustické emisie výbavné, potom sa dá predpokladať normálny sluch. Naopak, pri nevýbavnosti otoakustických emisií možno predpokladať sluchovú poruchu alebo vadu rôzneho stupňa. Nasleduje vyšetrenie metódou CHIRP, ktorá vyšetruje sluch analýzou mozgových vĺn pri stimuláciu sluchu na hladine 35dB. Ak ani toto vyšetrenie nie je pozitívne doporučuje sa vyšetrenie na klinike.

Následné je potrebné vyšetrenie kmeňových potenciálov (BERA) alebo vyšetrenie ustálených evokovaných potenciálov (ASSR).