Test QuikRead CRP je určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, plazme a sére pomocou prístroja QuikRead 101. Tento jednoduchý a odolný systém poskytuje opakovane overiteľné výsledky za niekoľko minút.

Stanovenie koncentrácie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. CRP sa normálne nachádza v krvi zdravých ľudí v nízkych koncentráciách. Koncentrácie CRP sa významne zvyšujú v prípade bakteriálnych infekcií. Vírusové infekcie vedú za normálnych okolností iba k miernemu zvýšeniu hladín a niekedy sa dokonca žiadne zvýšenie neobjaví.

QuikRead CRP je jednoduchý test určený na kvantitatívne stanovenie CRP. Systém, pozostávajúci z malého prístroja a súpravy priamo pripravenej na použitie, je navrhnutý na použitie v primárnej zdravotnej starostlivosti.  Pomocou tohto testu vykonávaného priamo u pacienta bude výsledok k dispozícii už v priebehu vyšetrenia. Na základe týchto informácií je možné stanoviť antibiotickú liečbu.

Test QuikRead CRP vám ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivosť

  • Presnosť porovnateľná s laboratórnym testom
  • Výsledné hladiny CRP sú reprodukovateľné v rozmedzí 8 - 160 mg/l

Rýchlosť

  • Výsledok je k dispozícii, keď ho potrebujete - za menej ako 3 minúty

Jednoduché použitie

  • Systém sa jednoducho obsluhuje, zvládne to aj personál bez skúseností s prácou v laboratóriu
  • Základom je vzorka kapilárnej krvi z malého vpichu do prsta (prípadne zo séra alebo plazmy)
  • Kalibrácia na magnetickej karte
CRP (C-reaktívny proteín) je proteín akútnej fázy zápalu. Syntetizuje sa v pečeni. Tvorba CRP sa vplyvom bakteriálnej infekcie, zápalu a tkanivového poškodenia rýchlo zvyšuje. Stanovenie koncentrácie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. Hladina CRP v kontexte klinického stavu pacienta môže napomôcť v diferenciálnej diagnostike medzi bakteriálnymi a vírusovými infekciami a pri racionalizácii antibiotickej liečby. Sledovaním hladiny CRP je takisto možné získať objektívne informácie o reakcii pacienta na liečbu, keďže hladiny CRP pri účinnej liečbe rýchlo klesajú.

Antibiotiká sú základným kameňom liečby bakteriálnych infekcií. 80 - 90 % antibiotík sa predpisuje v primárnej starostlivosti a až 80 % z nich sa používa na liečbu akútnych infekcií dýchacích ciest. Odhaduje sa, že približne 50 % predpísaných antibiotík nie je potrebných. Aj keď je väčšina akútnych infekcií dýchacích ciest, horných i dolných, spôsobená vírusmi a antibiotiká týchto prípadoch ponúkajú prinajlepšom skromné výhody, napriek tomu sa  často na liečbu týchto stavov používajú. Nepotrebné a nevhodné používanie antibiotík vedie k vzniku a rozšíreniu rezistentných baktérií. Rezistencia na antibiotiká je jedným z hlavných problémov súčasného zdravotníctva. Rezistentné mikróby môžu ohroziť značné množstvo pacientov, ak už infekčné ochorenia nebudú citlivé na bežné prípravky, ktoré sa používajú k ich liečbe. Z toho dôvodu je nutné antibiotiká používať opatrne a iba v prípadoch, kedy je to absolútne nevyhnutné.

V používaní antibiotík v primárnej starostlivosti sú medzi jednotlivými krajinami výrazné rozdiely. Nie je však pravdepodobné, že sú spôsobené rozdielmi vo frekvencii bakteriálnych infekcií. Medzi používaním antibiotík a rozvojom rezistencie na antibiotiká je jasná korelácia. Obmedzenie nevhodného a nadmerného používania antibiotík môže pomôcť spomaliť, alebo dokonca zvrátiť rozvoj rezistencie na antibiotiká.

Test QuikRead CRP pomáha zdravotníkom zistiť, ktorí pacienti antibiotickú liečbu potrebujú, ale hlavne, ktorí pacienti ju v skutočnosti nepotrebujú. Informácia, či budú mať antibiotiká vplyv na priebeh ochorenia, má zásadný charakter. Test QuikRead CRP je takisto užitočný pri sledovaní účinkov liečby. Lekár bude môcť vďaka presným informáciám pacientov jednoduchšie uistiť, že symptomatická liečba je v ich prípade dostatočná. Na druhej strane by vysoká hladina CRP nameraná pomocou systému QuikRead poukazovala na to, že ide o bakteriálnu infekciu vyžadujúcu antibiotickú liečbu.