QuikRead go Strep A - rýchly strep test


QuikRead go Strep A je jednoduchý a rýchly test slúžiaci na detekciu streptokokov skupiny A (Streptococcus pyogenes) vo vzorkách výterov z hrdla. Tieto baktérie sú jedným zo základných pôvodcov bakteriálnej faryngitídy. Test je priamo pripravený na použitie v kombinácii s prístrojom QuikRead go, ktorý automaticky ukladá výsledky s údajmi používateľa a/alebo pacienta.

Prístroj je v prípade potreby možné pripojiť k nemocničným/laboratórnym informačným systémom.

U pacientov s bolesťou hrdla (akútnou faryngitídou) môže byť ťažké iba na základe vizuálnej kontroly odlíšiť, či je infekcia spôsobená streptokokmi skupiny A alebo vírusmi. QuikRead go Strep A je jednoduchý a rýchly diagnostický test, ktorý spoľahlivo deteguje streptokoky skupiny A z výteru z hrdla. Test poskytuje rýchle a presné výsledky ešte v priebehu návštevy pacienta u lekára, na základe ktorých je možné identifikovať pacientov, ktorí vyžadujú liečbu antibiotikami. Na displeji prístroja sa objaví výsledok testu (pozitívny alebo negatívny), čím sa eliminuje neistota a subjektivita spojená s vizuálnym hodnotením výsledku testu.

Test QuikRead go Strep A vám ponúka nasledujúce výhody

Rýchle a objektívne výsledky

  • Výsledky jednoznačne pozitívnych alebo negatívnych vzoriek do jednej minúty, všetky výsledky do troch minút.

Flexibilita

  • Vykonanie testu a zaznamenanie výsledku je možné jednoducho prispôsobiť pracovnému postupu používateľa.

Sledovateľnosť výsledkov

  • Výsledky sa automaticky ukladajú v pamäti prístroja a môžete s nimi uložiť aj informácie používateľa a/alebo pacienta.