Tympanometria

V našej ambulancii používame prístroj MT 10 typ 2 Interacoustic.

Tympanometria je vyšetrenie, ktoré slúži na testovanie stavu stredného ucha (bubienkovej dutiny), pohylivosti blany  bubienka  a  pohylivosti stredoušných kostičiek. Meranie sa uskutočňuje tým, že sa merajú zmeny tlaku vzduchu vo zvukovode. 

Tympanometria je objektívny test funkcie stredného ucha, ale nie je to test sluchu.  Meria sa prenos energie prostredníctvom stredného ucha. Test iba orientačne vypovedá o citlivosti sluchu. Ak je potrebné zhodnotenie stavu sluchu, tak výsledky tohto testu by mali byť posúdené v spojení s tónovou audiometriou.

Tympanometria je cennou metódou na zhodnotenia stavu stredného ucha po zápaloch alebo pri hodnotení stupña poškodenia sluchu a v niektorých prípadoch posúdenie poškodenia sluchového nervu. Tympanometria umožňuje rozlišovať medzi sensorineurálnou (poškodenie vnútorného ucha)  a prevodovou nedoslýchavosť (poškodenie stredného ucha). Okrem toho, v primárnej starostlivosti, môže byť tympanometria užitočná pri stanovení diagnózy a zápalu stredného ucha tým, že rozlišuje prítomnosť tekutiny v strednom uchu.

Princíp fungovania prístroja 

Tympanometer generuje do zvukovodu tón s frekvenciou 226 Hz, kde zvuk narazí na bubienok, čo spôsobuje vibrácie stredného ucha, ktoré vnímame sluchom. Časť tohto zvuku sa odráža späť a túto akustickú energiu prístroj zmeria. Väčšina ochorení stredného ucha (napr. hlien alebo tekutina) vedie k zníženiu jeho prevodovej funkcie, čo spôsobuje, že viac zvuku sa odráža späť. 

V jednoduchosti, admitancia - odpor stredného ucha - charakterizuje energiu prenášanú prostredníctvom stredného ucha. Prístroj meria odrazený zvuk a vyjadruje ho ako admitanciu alebo komplianciu (poddajnosť bubienka), ktoré sa následne zobrazia ako graf, známy ako tympanogram. 

Za normálnych okolností, je tlak vzduchu vo zvukovode rovnaký ako okolitý tlak. Tiež, za normálnych podmienok, je tlak vzduchu v strednom uchu približne rovnaký ako okolitý tlak, pretože Eustachová trubica sa otvára - pravidelne "vetrá" stredné ucho a tým sa vyrovnáva okolitému tlaku. U zdravého jedinca sa maximálny zvuk prenáša cez stredné ucho, keď je tlak okolitého vzduchu teda aj vo zvukovode rovnaký ako tlak v strednom uchu. 

Vyšetrenie

Tympanometria sa vykonáva vždy až po otoskopii (vyšetrenie otoskopom), kedy sa vyšetrí zvukovod, blana bubienka a vylúči sa blokovanie ušným mazom alebo cudzím telesom alebo sa vylúči perforácia bubienka. Skúška sa vykonáva vložením sondy tympanometra do vchodu zvukovodu. Prístroj zmení tlak vo zvukovode, vytvára čistý tón a meria reakcie bubienka na zvuk pri rôznych tlakoch. Prístroj rýchlo hodnotí ako sa mení poddajnosť bubienka s meniacim sa tlakom a z množstva údajov vytvorí graf - tympanogram. 

Tympanogramy sú rozdelené do kategórií podľa tvaru krivky. Normálny tympanogram je označený ako typ A. Vtedy je tlak v strednom uchu normálny  a normálna je tiež mobilita bubienka a vodivosť stredoušných kostičiek. Tympanogramy typu B a C  môžu odhaliť tekutiny v strednom uchu, nedostatočnosť sluchovej trubice, perforáciu bubienka, zjazvenie bubienka, nedostatočný kontakt medzi kostičkami stredného ucha alebo veľmi zriedkavý nádor v strednom uchu. 


...